Orendi LLC prodhon aksesor nga druri që i përshtatet nevojave të kompanive përmes shtypjes në formë laserike të brendit/logos së kompanisë ku këto aksesor mund të përdorën për dhurata të ndryshme. Nëse keni interesim për gjëra të tilla apo distribuim të aksesorëve nga druri, ju lutemi na kontaktoni përmes email adresës info@orendi.me për bashkëpunim të mundshëm.